Popdivari.fi ei ole yritys, vaan yksityishenkilön verkkomyyntipaikka. Noudatamme siitä huolimatta kaikkia yleisiä tietosuojakäytänteitä, yrityksen tavoin, vapaaehtoisesti.

A. Henkilötiedot

Ostotapahtumassa kysytään vain tietyt tarpeelliset tiedot, kuten nimi ja osoite. Tiedot säilytetään asiakasrekisterissä. (Ks. tarkemmin alla »Tietosuojaseloste»)

B. Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (623/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Jari Leppänen
Popdivari
Susiniitynkatu 3 B 32
20880 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Leppänen
Puhelin 045 694 7990

3. Rekisterin nimi

Popdivarin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

• Tilattujen tuotteiden toimitus
• Asiakaspalvelu ja palaute
• Erilliset asiakasedut (alennukset, lahjakortit, kumppanuus)
• Kevyt markkinointi (esim. vapaaehtoinen uutiskirje)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria, ostoskori.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Popdivarin ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri muodostuu ja on käytettävissä vain verkkokauppaohjelmiston sisällä. Ohjelmiston käyttö, ja siten myös rekisteriin pääsy, edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mainitut tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän hallussa.
Rekisteristä ei ole paperitulostetta.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, millaisia häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti seuraavilla tiedoilla:

– – –
Jari Leppänen
Popdivari/Tarkastuspyyntö
Susiniitynkatu 3 B 32
20880 Turku
– – –

10. Tietojen päivittäminen

Asiakas voi itse päivittää omia tietojaan verkkokaupassa ja poistaa ne milloin tahansa. Tietojen päivitystä voi myös pyytää asiakaspalvelusta sähköpostitse, osoitteella

toimisto@popdivari.fi